språk

språkstörning

Vissa dagar är man bara helt slut… men på ett positivt sätt.  Idag var vi på superbra föreläsningar hela dagen om språkstörning. Det var logoped, psykolog och slutligen en mamma och son(som hade en grav språkstörning). Det var de sistnämnda som gjorde hela dagen. Som de har kämpat för att få den hjälp han behövde. Det var ofta inte så komplicerade saker, men anteckningar från läraren och en planering på vad som skulle gås igenom. En resursperson som kunde stötta och sedan göra muntliga prov. Han kunde än idag knappt läsa och skriva, men hade gått ut handelshögskolan med nästan högsta betyg. Så det går om man vill, och går det inte så försöker man igen.

Det är intressant och så gripande när man får höra hur andra gjort. Men det var jobbigt. Det väcks en massa tankar om hur vi jobbar och hur man skulle vilja jobba.

wow

Så var tentan avklarad. Den var tuff. Främst tiden var väldigt tight för de öppna frågorna och analyserna som skulle göras. Men nu är det avklarat. Jag hoppas att jag blir godkänd.
Efter tentan tog jag fram en av böckerna som är i nästa kurs. Så nu har jag läst några kapitel i boken Språkutveckling och språkstörning hos barn av Netterbladt & Salameh.


Den handlar om hur barn utvecklar sitt språk och hur barn med språkstädning för detsamma.

Det var intressant att läsa att en vuxen använder mellan ca 20 000 och 50 000 ord i sitt aktiva ordförråd och kan betydligt fler i det passiva ordförrådet. Barn lär sig nya ord hela tiden och man räknar med att ett barnen under skolåldern förvärvar ca 3000 ord / läsår. Från 10 års ålder utsätts barn för i genomsnitt 10 000 nya ord / läsår. Så när barnet är 15 år har det utsatts för ca 85000 nya ord. Många av dessa kommer genom att läsa böcker.

Det som skrämmer mig då är att läsningen sjunker, färre och färre barn läser skönlitterära böcker. Där finns det att jobba på.

R-träning

En del elever som jag träffar på har svårt med rullande R.

Jag fick lära mig lite övningar av en kollega som också sa att så länge man börjar i tid och tränar regelbundet så är R-ljudet ett av de lättare att lära sig.

Här har jag försökt sammanställa en del av det jag brukar göra i en pdf. Innehållet består av material från okända källor och Kjell Staffans.

R-träning

Lycka till!

språklek

Här kommer tips på 3 språklekar som jag gjorde i en kurs 2009.
De skulle gå ut på att träna språkljud.
ö1b fonologiska lekar 3 st