skolverket

läslyftet

Nu är det dags att kolla in läslyftet som regeringen startar upp. Det har ju varit mattelyft under nåt års tid, men nu äntligen är det läsningens tur! . Det som finns upplagt ingår i en utprövningsomgång och kan komma att förändras, säger de.

Läs- och skrivportalen omfattar olika skolformer och alla årskurser. Grundskolans moduler behandlar än så länge enbart Samtal om Text.

Varje modul innehåller fyra olika  moment, A – D. Moment A omfattar en film och en text. Moment B handlar om kollegialt lärande med diskussioner kring film och text. Moment C uppmanar oss att göra det vi planerade i moment B, dvs. prova att genomföra olika aktiviteter i vår undervisning, samt reflektera över erfarenheterna från moment B. Moment D  är en sammanfattning och uppföljning av vad som gjorts och provats i modulen.

Det kommer att bli intressant att följa vad som blir av detta. Om det bli lika omfattande som mattelyftet eller om energin har tagit slut. Då det är så otroligt viktigt så hoppas jag verkligen att det blir minst lika bra.