samtal

samtal

Nu har jag haft mitt utvecklingssamtal med min rektor. Det gick bra. Han tycker att jag gjort ett bra jobb och att mina tankar och visioner för vad som är en bra värdegrund och hur vi ska jobba framåt på skolan är vettiga. Det känns alltid skönt, även om jag inte var så orolig för detta. Det är skönt att ha en rektor med en bra elevsyn och bra värderingar och som man kan bolla tankar och idéer med.

telefondag

Idag har det blivit många samtal. Det känns som om telefonen suttit fast vid örat i flera timmar och jag känner att halsen är lite öm. Jag började med kommungubben, vi löneförhandlade. Han är inte värst smidig och väldigt otrevlig emellanåt. Men jag fick upp lönen några tusen och det kändes ju bra. Fast jag hade såklart velat ha upp den ännu mer. Men jag ska få förhandla på nytt i sommar när mitt vik går ut. Sedan var det rektorn. Jag hade inte fått någon information om var, när och hur jag skulle infinna mig på tisdag när det drar igång. Det bestämdes att jag ska komma dit kl 8 på tisdag så kan hon och jag sätta oss och reda ut vad jag ska göra mm. Det känns bra

Jag fick förtroendet att läsa en uppsats som en kompis tillika spec ped studerande skrivit. Jag brukat åka med henne till Umeå förut. Hon har nu under ut jobbat som spec ped i kommunen. Det mest intressanta var att hon på en spec ped träff hört att den skolan där jag fått jobb nu hade velat anställa någon då de hade stora behov. Då hade någon annan sagt att de väntade på en som läste till spec lärare och som var färdig till jul. De hade även där sagt att de skulle göra om tjänsten till spec lärare.

Sedan efter middagen pratade jag med min kompis fr norr. Vi diskuterade allt från jobb, män, midsommar, barn och väder. Det är så skönt att ha sådana vänner som man kan dryfta det mesta med. Det behövs.

Men nu är öronen och halsen trötta och behöver vila.

plan B

Häromdagen genomförde jag och skolpsykologen ett plan B samtal med en elev i klassen. Jag tror att det blev hyfsat enligt Greens modell. Vi kunde dock ha befunnit oss längre i empatifasen. Men jag tro det var ok för att vara första gången. Det var lite pirrigt och vi var beredda på att det kanske inte alls går om eleven är i “fel” humör eller om något varit väldigt dåligt så kan det bli en negativ upplevelse. Men jag tycker att det gick bra och psykologen uttryckte också att han var nöjd.

Här är en länk till arbetsmaterialet på svenska. Där finns både Alsup och plan B beskrivet och med blanketter att fylla i så man kan skriva ut och ha framför sig.

Det finns så många olika sätt att bemöta elever som har problem. Men med tanken att “barn som kan uppföra sig gör det” så fångar man in många. Det finns fler elever i min klass som jag skulle vilja testa detta på. Men det svåra är när andra vuxna i omgivningen inte tror på det och ger andra budskap så kan det bli ännu värre för eleven. Vem ska man lyssna på och hur ska man veta vad som är ok och inte när man får olika budskap?! Det är viktigt att vi vuxna i barnens omgivning ger tydliga direktiv och är hyfsat samspelta med varandra.

God fortsättning

Jag önskar alla en god fortsättning och ett Gott Nytt År.

Snart står 2013 för dörren och det känns som om det kommer att bli ett bra år. Jag blir färdig med mina studier( hoppas jag) och hoppas på ett jobb som speciallärare.
Just nu är det professionella samtal som gäller. Kursen innebär att vi ska genomföra ett handledningssamtal med en kollega på fältet, analysera detta och koppla till litteraturen. Detta sak lämnas in och ges feedback på från varandra. Sedan är det 2 st seminarium där litteratur ska diskuteras. Ett kring detta handledningssamtal och ett kring böckerna Counceling children (Thomson) och Barnsamtal ( Kinge). Vi ska ha läst 2 kapitel i Thomson och hela Kinges bok och plocka ut några frågeställningar från detta. Counceling children, där vi har 2 kapitel var att läsa ska det dessutom skrivas en sammanfattning på.
I mitten av januari har ett handledningssamtal som ska spelas in och en i gruppen ska analysera mig och efter det har vi en tenta. Då ska vårt samtal analyseras och funderas kring och kopplas till Egans bok The skilled helper.

Jag har hunnit med de första uppgifterna och läst och sammanfattat och skrivit frågeställningar. Men Egans bok har jag bara börjat på och sedan är ju frågan om man är inne på rätt spår eller helt ute och cyklar. Det vet jag ju inte ännu. Men jag hoppas att det går åt rätt håll. Så det som är kvar för min del är att läsa Egans bok, genomföra samtalet och bli bedömd på detta samt tentan.

samtal enligt Hougaard

Hougaard (2004) tar upp två olika sätt att formulera frågor på utifrån linjärt tänkande kontra cirkulärt tänkande. Om eleven inbjuds till att beskriva och berätta, så ökar elevens cirkulära tänkande.
Linjärt tänkande innebär däremot att läraren endast bjuder på bestämda och slutna frågor.

En kort sammanfattning av vad Hougaards linjära tänkande innebär:
•Analytiska frågor – baseras på varför-frågor och besvaras oftast med ”därför att”
•Ledande frågor – kännetecknas av att de kan besvaras med ja eller nej-svar.
•Faktafrågor – går ut på att få en bild av faktiskt information
•Projektionsmekanismer – samtalsledaren kopplar svaren från de analytiska och ledande frågorna till sig själv. Tenderar då att bedöma den andra mot bakgrund av sina egna, privata normer.

Det cirkulära tänkandet leder till mer öppna och beskrivande svar. Frågorna är av karaktären:

Vem? Vad? Var? Hur?

Dessa typer av frågeord ger möjlighet för mer beskrivande svar och problemet blir belyst på ett bättre sätt. (Hougaard, 2004)