plugga

klart….

Det var med blandade känslor som jag åkte från Umeå idag. Jag fick kliva upp vid 5,20 för att hinna med tåg och vara i tid. Men det gick, både tidsmässigt och tågen!

Jag var först för agen att presentera min uppsats. Det kändes bra och opponeringen gick bra. Lite senare var det min tur att opponera igen på en annans arbete och det gick vägen det också. Sedan var det lunch och efter det åkte jag hem. Jag var inte ensam som passade på att droppa av. Men vi vände oss om och vinkade till universitetet och konstaterade att det känns väldigt konstigt att aldrig (kanske)ses igen. Flera av dem kommer jag aldrig att träffa eller ha kontakt med igen. Det känns vemodigt, men samtidigt skönt att vara klar.

Jag fick tips på några punkter att förbättra i min uppsats och jag har nu sedan jag kom hem suttit och gått igenom vad de tipsat om och ändrat en del. Det känns som om jag är i stort sett klar att lämna till handledaren och få slutgiltigt klartecken. Eller jag hoppas på att få det i alla fall.

Jag har mailat in den till handledaren så får vi se vad han säger. Om det är mycket att ändra på eller om den går att skicka in för slutbedömning… jag fattar knappt att jag har klarat det. Plugga 100% och jobba 80% hela hösten, i våras ännu mer. Jag klarade det! Vad ka jag göra nu med all fritid?!

pluggar

Nu har jag pluggat i några timmar och jag känner hur det snurrar runt och jag vet knappt vad jag skriver. Det finns en viss risk att samma sak står skrivet på flera ställen. Men det är intressant. Jag har under bakgrundsstudierna lärt mig en hel del. Men min egen studie visar inte på något nytt eller revolutionerande. Men det skulle ha varit intressant att göra en större studie eller en längre. Jag kan bara konstatera att det behövs mer strukturerad läsförståelseundervisning i skolorna. Mer kunskap om vikten av detta hos lärarna och mindre läroboksstyrd verksamhet. Det är viktigt att prata om läsning, olika texter, böcker och berättelser. Och att prata på olika sätt. Se olika saker och skapa en förståelse för att olika personers sätt att se skiljer sig från andras. Det är inte bara läsförståelse utan även livskunskap!

hösttermin

Så var sommarlovet snart till ända och det är dags att krypa tillbaka till vardagen, pluggande och jobbande.

Jag har fått ett jobb på 50% som lärare (tyvärr inte speciallärare) på en friskola i grannkommunen. Det känns ok. Det är väldigt svårt att få jobb inom kommunen då jag inte är inlasad och det inte finns några längre vik lediga. Det har varit mycket nerdragningar och omplaceringar, så jag hoppas få något efter jul då jag är färdig.

När det gäller studierna så har jag börjat spåna på uppsats. Jag har pluggat och läst och skrivit nu i flera dagar så jag är helt trött. Eftersom jag inte har helt klart för mig vad min uppsats ska handla om så svävar man omkring lite och hittar lite här och lite där. När jag väl har ett tydligt syfte och en avsmalning så kommer det att bli lättare att begränsa sig och koncentrera sig på just det ämnet.
Men det går framåt. Jag har hittat en ungefärlig inriktning och ett syfte, som behöver finslipas, men som duger för nu.  Jag har kommit fram till att något omkring ämnet läsförståelse och läsförståelsestrategier intresserar mig mycket. Det har jag med mig från Nyköping där vi arbetade väldigt mycket kring läsning. Så det känns som “hemma” fast jag ändå lär mig nytt.

IMAG2059

Här är 2 stycken böcker som jag håller på att läsa just nu.

Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för barn som behöver särskilt stöd av Monica Reichenberg & Ingvar Lundberg

Båda är mycket bra och informativa kring ämnet läsförståelse.

sommarlov

Nu blir det glest mellan inläggen. Det beror på att jag till fullo njuter av sommaren och allt vad det innebär. Idag har jag dock åter kommit tillbaka till verkligheten då mannen tog barnen och åkte bort. Jag har suttit i flera timmar nu och klurat på uppsatsämne, syfte, frågeställningar, rubriker mm.

Jag har kommit en bit på vägen och skrivit lite bakgrund mm, men jag vet inte om detta blir det slutliga resultatet. Det beror på vad och om jag får något jobb i höst. Jag har sökt allt som kommit ut, både som speciallärare och grundskollärare.  Då ansökningstiden är slut i slutet av juli så håller jag tummarna att det blir något trevligt som passar mig.

Men tills vidare känner jag mig nöjd med att jag har startat och kommit en liten bit på väg. Förhoppningsvis kan jag använda det jag skrivit nu idag även om jag byter vinkling lite på mitt arbete.

samtal enligt Hougaard

Hougaard (2004) tar upp två olika sätt att formulera frågor på utifrån linjärt tänkande kontra cirkulärt tänkande. Om eleven inbjuds till att beskriva och berätta, så ökar elevens cirkulära tänkande.
Linjärt tänkande innebär däremot att läraren endast bjuder på bestämda och slutna frågor.

En kort sammanfattning av vad Hougaards linjära tänkande innebär:
•Analytiska frågor – baseras på varför-frågor och besvaras oftast med ”därför att”
•Ledande frågor – kännetecknas av att de kan besvaras med ja eller nej-svar.
•Faktafrågor – går ut på att få en bild av faktiskt information
•Projektionsmekanismer – samtalsledaren kopplar svaren från de analytiska och ledande frågorna till sig själv. Tenderar då att bedöma den andra mot bakgrund av sina egna, privata normer.

Det cirkulära tänkandet leder till mer öppna och beskrivande svar. Frågorna är av karaktären:

Vem? Vad? Var? Hur?

Dessa typer av frågeord ger möjlighet för mer beskrivande svar och problemet blir belyst på ett bättre sätt. (Hougaard, 2004)