läsinlärning

uppsats

Jag har fått två olika uppsatser som jag själv ska opponera på. Den ena handlar om högläsning i grupper och den andra om hur man jobbar med läsinlärning i Finland. Den senare var väldigt intressant och lite skön att läsa. Delar av detta arbetssätt använder jag själv i min undervisning, men det finns många saker att förbättra. Tex att speciallärarna där aktivt är inne redan från terminsstart i 1an och kollar av och följer elevernas utveckling. De som har svårt får extrastöd direkt. PÅ skolan där jag jobbar nu väntar de till efter jul i ettan, trots att jag påpekat att det finns stora svårigheter. Tror att jag ska plocka vissa delar ur denna uppsats och visa dem!

Nu har jag läst dem en gång, och det får bli en gång till innan måndag då det är dags.

boktips

En bok som både är tänkvärd och lättläst är denna från Karin Taube.

IMAG0380
Den handlar om hur självkänslan påverkar läs- och skrivundervisningen.
Om en elev presterar mindre bra i läsning och skrivning så kan de hamna i riskzonen för en ond cirkel. En slags självuppfyllande profetia. Omgivningen och deras egna förväntningar spelar roll.

Dels kan elevens självuppfattning vara väldigt negativ när denne börjar skolan och därmed har en liten tilltro till sin egen förmåga att klara av skolans krav. Följden blir att eleven misslyckas med sin läsning och skrivning i enlighet med sin förväntan.

Den andra vägen innebär att eleven kommer full av tillförsikt till skolan men får svårigheter med läsning och skrivning av något annat skäl. Svårigheterna leder även i detta fall ofta till sänkt självförtroende.

En god cirkel är när barn klarar den första läs- och skrivinlärningen bra och uppmärksammas positivt för det av läraren, som också ger ett klart uttryck för att han/hon förväntar sig att eleven även i fortsättningen ska klara sig bra. Eleven blir uppmuntrad, vill läsa mer och svårare texter, ordavkodningen automatiseras och ordförrådet ökar och därmed även läsförståelsen.

läs- och skrivutveckling

 

Jag läser en hel del böcker och artiklar om läs och skrivutveckling och all forskning pekar på att man inte kan låta barnet mogna. Det kommer inte av sig själv om det är ett problem när de är små. Man måste ta tag i det.

Det är mycket skrivet också om fonologins betydelse för läsutvecklingen för barnen. Om de inte kan koppla ihop fonemen(ljuden) till bokstäverna så kan de inte heller läsa. Även om de lär sig en massa ordbilder (hela ord) så måste man förr eller senare börja att klara fonemen.

Miniscalco (2011) skriver att sambandet mellan tidiga språkliga svårigheter och senare problem med läsningen har visats i flera studier. I en omfattande litteraturgenomgång visade det sig att 41-75% av alla barn med sen språkutveckling vid 2-3 års ålder även hade lässvårigheter vid 8 års ålder.
Vi som lärare /speciallärare och även föräldrar har en viktig del i att uppärksamma detta.

Det är alltid lättare att förhindra att en ond cirkel uppstår än att vända en etablerad ond cirkel till en god                                                                                                                                                                          (Taube, 2007)

 

språk-, skriv-, och läsprocessen

Nu är det i slutfasen av kurs 3 som var professionella samtal. Vi har genomfört ett handledningssamtal och spelat in detta och fått observatörsprotokollet. Så nu återstår bara en tenta kring samtalet och att koppla detta till litteratur. Det känns väldigt skönt att vara klar med den här kursen ( jag hoppas att jag är klar och slipper göra om den i alla fall)

Nästa kurs handlar om språk och läsinlärning. Den består av tre moment där vi går in allt djupare på barn språkinlärning och olika sätt att upptäcka och hjälpa dem som har det svårt.

Jag har redan börjat tjuvläsa i de böckerna då de verkar vara väldigt intressanta. Den första jag har tagit itu med är Barn utvecklar sitt språk av Liberg & Bjar. I den har 15 forskare skrivit om hur barn utvecklas språkligt.
 

halloween

Så var det november och Halloween.

Det går att göra en massa pedagogiskt skoj kring detta också. Jag har använt denna under sista dagen innan höstlovet.
Lite pyssel som ändå kan ha en pedagogisk tanke.

halloween mandala

Ibland har jag samlat material, särskilt över jul och sommarlov, för de elever som behöver lite mer träning. Särskilt har jag tillverkat häften till elever som nyss lärt sig läsa. 10 veckors sommarlov utan en dags träning kan göra att eleven går många steg bakåt i sin läsutveckling.

Självklart har jag först frågat eleven om den vill ha mitt “pysselhäfte” och de flesta tycker det är skoj. Det kan vara korsord blandat med läsförståelseövningar, matte och prick till prick, hitta gömda ord och andra pyssliga saker. Allt för att stimulera och få eleven att tycka det är skoj, utan att det känns som skolarbete.

vik

Idag har jag vikat i en 1a. Oj, så roligt det är. Hade nästan glömt hur skoj det är med läsinlärning och bokstavsträning.

När man har lyckan att få se glimten i ögonen och märker att poletten trillar ner…barnet förstår och kan ljuda ihop ett ord. Ett ord som tidigare bara var konstiga tecken och krumelurer…
Jag hoppas verkligen att jag får chansen att komma tillbaka och se hur utvecklingen har gått på dessa elever.

Passar på att tipsa om ett gratisprogram där man tränar lite bokstäver och ljud, Sebran heter det och du hittar det här:  http://www.wartoft.nu/program/sebran/

fredagsmys

Så var det fredagkväll och dags för lite mys i soffan med barnen.
Imorrn är min 7årings favvorprogram just nu: Fem myror!
Ni kommer väl ihåg alfabetslåten?!

Annars får ni kolla in den här! Alfabetslåten
nostalgi på hög nivå, och samtidigt pedagogiskt! underbart

Trevlig fredagkväll!

språklek

Här kommer tips på 3 språklekar som jag gjorde i en kurs 2009.
De skulle gå ut på att träna språkljud.
ö1b fonologiska lekar 3 st