läsförståelse

pluggar

Nu har jag pluggat i några timmar och jag känner hur det snurrar runt och jag vet knappt vad jag skriver. Det finns en viss risk att samma sak står skrivet på flera ställen. Men det är intressant. Jag har under bakgrundsstudierna lärt mig en hel del. Men min egen studie visar inte på något nytt eller revolutionerande. Men det skulle ha varit intressant att göra en större studie eller en längre. Jag kan bara konstatera att det behövs mer strukturerad läsförståelseundervisning i skolorna. Mer kunskap om vikten av detta hos lärarna och mindre läroboksstyrd verksamhet. Det är viktigt att prata om läsning, olika texter, böcker och berättelser. Och att prata på olika sätt. Se olika saker och skapa en förståelse för att olika personers sätt att se skiljer sig från andras. Det är inte bara läsförståelse utan även livskunskap!

resultat

Nu håller resultatet i min uppsats på att vara klar. Det känns toppen!! Äntligen ( med Gert Fylking röst). Det märks (både i min och i andra studier) att det finns mycket kvar att göra bland lärarna.

McLaughlin (2012) skriver att för att nå en framgångsrik läsförståelse hos eleverna så krävs det en medveten undervisningsstrategi från läraren. Han fortsätter skriva att goda läsare har en repertoar av strategier som de växlar emellan för att uppnå förståelse i sin läsning. För de elever som ännu inte uppnått denna kunskap krävs det lärare som lär ut dessa strategier. När det gäller den direkta undervisningen av läsförståelse påpekar Westlund (2009) att i stort sett all läsforskning visar att lärarens kompetens i att vägleda elever för att utveckla deras läsförståelse är en avgörande betydelse.

Enligt professor Mats Myrberg (2007) har nästan fem procent av unga människor i åldern 20-25 år en begränsad läs- och skrivförmåga vilket leder till att de har begränsade möjligheter att klara av de allra enklaste läs- och skrivuppgifterna i vardagslivet. De här unga människorna ligger långt under godkändnivån i år nio. De har bland annat problem med att ur en mycket kort tidningsartikel leta reda på fakta och de är även stora läsundvikare. Denna grupp unga människor, som har stora läs- och skrivsvårigheter, är i större utsträckning än andra, drabbade av arbetslöshet.

Jag hoppas att jag genom detta både kan bli en bättre lärare själv och kan förmedla min kunskap till andra lärare så att det blir en förändring.

läsförståelse

Nu är jag mitt uppe i min studie, D-uppsats eller vad man än vill kalla det. Jag skriver om läsförståelsemetoder och ska observera lärare för att se om och hur de använder forskningsbaserade läsförståelsemetoder i sin undervisning. Ju mer jag läser, ju mer hittar jag om vikten av att undervisa i läsförståelse och de olika strategierna som finns där. En del elever knäcker detta själva, men dessa läsförståelsemetoder gynnar de elever som har det svårast med läsningen. Och det är ju det man vill.

Boktips om läsförståelsestrategier:

Reichenberg, Monica. Lundberg, Ingvar. (2011) Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för elever som behöver särskilt stöd. Natur och kultur. Stockholm.

Westlund, Barbro. (2012). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och lästeknik. Natur och kultur. Stockholm