kurs

kurs

Idag har jag varit på en Logos-kurs. Det var en heldag i Umeå. Som tur var har jag suttit med en i det centrala resursteamet och vi gick igenom alla delproven så jag har testat och sett hur programmet ser ut. Det underlättade verkligen. Logos är ett datorbaserat lästest. Det tar upp 6 av de kriterier som man använder för att ställa diagnosen dyslexi. Då det är viktigt att fånga upp eleverna tidigt och kunna ge dem den hjälp och det stöd som de har rätt till känns det bra att ha mer på fötterna så jag kan ge tydligare svar på vilka svårigheter eleven har inom läsningen.

språk-, skriv-, och läsprocessen

Nu är det i slutfasen av kurs 3 som var professionella samtal. Vi har genomfört ett handledningssamtal och spelat in detta och fått observatörsprotokollet. Så nu återstår bara en tenta kring samtalet och att koppla detta till litteratur. Det känns väldigt skönt att vara klar med den här kursen ( jag hoppas att jag är klar och slipper göra om den i alla fall)

Nästa kurs handlar om språk och läsinlärning. Den består av tre moment där vi går in allt djupare på barn språkinlärning och olika sätt att upptäcka och hjälpa dem som har det svårt.

Jag har redan börjat tjuvläsa i de böckerna då de verkar vara väldigt intressanta. Den första jag har tagit itu med är Barn utvecklar sitt språk av Liberg & Bjar. I den har 15 forskare skrivit om hur barn utvecklas språkligt.
 

yes

Så var även den andra kursen godkänd för min del och jag kan sikta framåt med tillförsikt.

Just nu laddar jag inför det första seminariet som sker imorgon. Då ska våra handledningssamtal och hur vi har kopplat utvecklingssamtal och elevsamtal till litteratur. Det ska bli skoj att se vad de andra kommit fram till.
Men jag längtar väldigt till nästa kurs. Jag har beställt hem en massa litteratur och jag längtar efter att få sätta igång att läsa den.


Jag håller också på att söka runt lite i kommunen efter olika speciallärartjänster.

 

kursbyte

Nu har jag avslutat den första kursen på min väg till speciallärare. Det var en chocköppning med mycket litteratur och många uppgifter. Jag läser i Umeå, och det har jag förstått är, omtalat för att vara väldigt hårt där.

Första kursen (15 poäng) hette Det specialpedagogiska fältet innehöll bl a. en empirisk studie kring resursfördelningen i kommunen där en enkätstudie skulle ingå, ett fallseminarium där vi skulle diskutera olika fall och lösningar kring detta, litteraturseminarium, analys av åtgärdsprogram och redovisning på detta, artikelgranskning på artiklar varav en skulle vara självvald, grupptentamen kring vetenskapliga begrepp, tex förklara begreppen validitet, reliabilitet och koppla dem till olika teorier.

Nu är vi inne i nästa kurs (7,5poäng) som heter Processer i praktiken. Där ska det också skrivas en studie, en intervjustudie kring olika lärande praktiker och identitetskategorier. Det ska vara litteraturseminarium och ett grupparbete med avslutande redovisning och Powerpoint, debatt kring ämnet kränkning och en självvärdering som skrivs under hela kursen.
Så jag vet vad jag gör om dagarna numera!