kunskap

PYS

Idag var jag på en föreläsning om PYS-paragrafen som den kallas, paragrafen om undantagsbestämmelser vid betygssättning.

Det var intressant och jag tror jag antecknade så pennan glödde. Det var en person från skolverket som var inbjuden och han var väldigt kunnig och duktig på att förklara saker. Men det var många nya saker att få koll på, kände jag.  Det underbara med mitt jobb som jag har just nu är alla sådana föreläsningar, fördjupningar och nya kunskaper. Jag läser, går på föreläsningar och deltar i webföreläsningar från SPSM.

Jag tror att det är en viktig del i arbetet, att aldrig slå sig för bröstet utan hela tiden se vad jag kan utveckla och förbättra. Det gäller säkert i många yrken, men genom åren har jag mött flera lärare som tyckt sig veta hur saker och ting ska skötas. När man kom med ett förslag fick man en klapp på huvudet och ”lilla vännen, det där provade vi på 80 talet och det fungerade inte”.  Det är viktigt att inte hoppa på allt nytt så fort det kommer, men finns det forskning bakom som stöder det hela blir det intressant att ta reda på mer.