föreläsning

språkstörning

Vissa dagar är man bara helt slut… men på ett positivt sätt.  Idag var vi på superbra föreläsningar hela dagen om språkstörning. Det var logoped, psykolog och slutligen en mamma och son(som hade en grav språkstörning). Det var de sistnämnda som gjorde hela dagen. Som de har kämpat för att få den hjälp han behövde. Det var ofta inte så komplicerade saker, men anteckningar från läraren och en planering på vad som skulle gås igenom. En resursperson som kunde stötta och sedan göra muntliga prov. Han kunde än idag knappt läsa och skriva, men hade gått ut handelshögskolan med nästan högsta betyg. Så det går om man vill, och går det inte så försöker man igen.

Det är intressant och så gripande när man får höra hur andra gjort. Men det var jobbigt. Det väcks en massa tankar om hur vi jobbar och hur man skulle vilja jobba.

PYS

Idag var jag på en föreläsning om PYS-paragrafen som den kallas, paragrafen om undantagsbestämmelser vid betygssättning.

Det var intressant och jag tror jag antecknade så pennan glödde. Det var en person från skolverket som var inbjuden och han var väldigt kunnig och duktig på att förklara saker. Men det var många nya saker att få koll på, kände jag.  Det underbara med mitt jobb som jag har just nu är alla sådana föreläsningar, fördjupningar och nya kunskaper. Jag läser, går på föreläsningar och deltar i webföreläsningar från SPSM.

Jag tror att det är en viktig del i arbetet, att aldrig slå sig för bröstet utan hela tiden se vad jag kan utveckla och förbättra. Det gäller säkert i många yrken, men genom åren har jag mött flera lärare som tyckt sig veta hur saker och ting ska skötas. När man kom med ett förslag fick man en klapp på huvudet och ”lilla vännen, det där provade vi på 80 talet och det fungerade inte”.  Det är viktigt att inte hoppa på allt nytt så fort det kommer, men finns det forskning bakom som stöder det hela blir det intressant att ta reda på mer.

 

Föreläsning om läsförståelsestrategier.

Idag var jag på en föreläsning om läsförståelsestrategier. Det var intressant, men inget nytt. jag skrev om detta i min uppsats och känner att jag har aktuell och bra koll på just det här området. Men det roligaste var att så många andra var där. Många lärare och många specialpedagoger. Det kommer att hända saker även här. Det trista är att jag har påpekat för folk i kommunen att det här materialet ELK kommer att komma och de gör inget. De skulle ha startat ett forum där lärare kan mötas och utbyta erfarenheter och idéer. ( tycker jag)

Men det känns bra att det man gjorde sitt arbete om är aktualiserat och viktigt.

BFL

Jag har läst om detta och kanske inte lagt så stort fokus kring det. Men i måndags var vi på en föreläsning om BFL ( bedömning för lärande) där de poängterade hur de själva jobbade med detta och även The big 5. som består av 5 egenskaper.  När man får konkreta exempel blir det genast mycket mera intressant och man ser hur man själv kan använda det i sin egen undervisning.  Nu har jag läst på lite mer och känner att jag gärna skulle arbeta med enligt både BFL och få in The big 5.

BFL kan man kort säga är ett förhållningssätt till kunskap och lärande. Syftet är att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Elev och lärare använder sig aktivt av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. Det blir inte summativa bedömningar i slutet av terminen, utan detta sker under tiden man arbetar genom formativa bedömningar.  Läraren är tydlig med att tala om målet för eleverna, med lektionen, veckan mm. Det kan liknas vid att orientera, man måste veta var målet är för att veta var är jag nu och hur ska jag komma dit.

Inom BFL använder man tex stickor med barnen namn på som man drar istället för att eleverna ska räcka upp handen. Detta ger fördelen att alla måste vara alerta och hänga med. När man har gjort ett arbete så får klasskamraterna svara på “2 stars and a wish”, säg 2 bra saker med arbetet/redovisningen mm och en önskan om något man kan förbättra.  Det med stickor med barnens namn på använder jag nu i klassrummet. 2 stars and a wish kommer jag nog använda när eleverna blivit lite mer varma i kläderna. I hösten i en etta är det så mycket för eleverna att hålla reda på, så jag känner att de som vill redovisa får göra det och så tar vi det eftersom.

Det finns även filmer där man går igenom vad det innebär.