boktips

läsförståelse

Nu är jag mitt uppe i min studie, D-uppsats eller vad man än vill kalla det. Jag skriver om läsförståelsemetoder och ska observera lärare för att se om och hur de använder forskningsbaserade läsförståelsemetoder i sin undervisning. Ju mer jag läser, ju mer hittar jag om vikten av att undervisa i läsförståelse och de olika strategierna som finns där. En del elever knäcker detta själva, men dessa läsförståelsemetoder gynnar de elever som har det svårast med läsningen. Och det är ju det man vill.

Boktips om läsförståelsestrategier:

Reichenberg, Monica. Lundberg, Ingvar. (2011) Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för elever som behöver särskilt stöd. Natur och kultur. Stockholm.

Westlund, Barbro. (2012). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och lästeknik. Natur och kultur. Stockholm

hösttermin

Så var sommarlovet snart till ända och det är dags att krypa tillbaka till vardagen, pluggande och jobbande.

Jag har fått ett jobb på 50% som lärare (tyvärr inte speciallärare) på en friskola i grannkommunen. Det känns ok. Det är väldigt svårt att få jobb inom kommunen då jag inte är inlasad och det inte finns några längre vik lediga. Det har varit mycket nerdragningar och omplaceringar, så jag hoppas få något efter jul då jag är färdig.

När det gäller studierna så har jag börjat spåna på uppsats. Jag har pluggat och läst och skrivit nu i flera dagar så jag är helt trött. Eftersom jag inte har helt klart för mig vad min uppsats ska handla om så svävar man omkring lite och hittar lite här och lite där. När jag väl har ett tydligt syfte och en avsmalning så kommer det att bli lättare att begränsa sig och koncentrera sig på just det ämnet.
Men det går framåt. Jag har hittat en ungefärlig inriktning och ett syfte, som behöver finslipas, men som duger för nu.  Jag har kommit fram till att något omkring ämnet läsförståelse och läsförståelsestrategier intresserar mig mycket. Det har jag med mig från Nyköping där vi arbetade väldigt mycket kring läsning. Så det känns som “hemma” fast jag ändå lär mig nytt.

IMAG2059

Här är 2 stycken böcker som jag håller på att läsa just nu.

Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för barn som behöver särskilt stöd av Monica Reichenberg & Ingvar Lundberg

Båda är mycket bra och informativa kring ämnet läsförståelse.

boktips

Jag läser just nu

Ross W. Greene beskriver hur man med empati och ett kognitivt, humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa ”explosiva” barn och ungdomar att hantera sitt beteende. Att förstå dessa barn och ungdomar som ofta kallas stökiga, struliga, ouppmärksamma, utmanande och krävande – för att nu nämna några av de epitet de belastas med – är oerhört viktigt för att vi som lärare och föräldrar ska kunna hjälpa dem att fungera väl i både skolan och senare i vuxenlivet. Den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen (CPS) beskrev Greene i sin första bok Explosiva barn. Nu visar han praktiskt hur man går till väga och hur modellens tre steg – empati, definition och inbjudan – skapar förutsättningar att uppnå ett lyckat resultat.

boktips

Just nu läser jag en hel massa böcker. Det blir så då jag själv kan välja litteratur då kurserna är avklarade. Jag har fastnat på temat ADHD, dyslexi och arbetsminne. Den bok jag läser just nu heter “Den lärande hjärnan” och är skriven av Torkel Klingberg. Jag har ännu inte hunnit så långt, men jag har hittat intressant material och fakta.

Klingberg går igenom hur hjärnans minne är uppbyggt, och han kopplar den kunskapen till dyslexi, dyskalkyli och andra inlärningssvårigheter.
Problemet är ofta hjärnans arbetsminne, det vill säga, hur mycket information barnet kan hantera på en gång (det finns också ett svagare samband mellan arbetsminne och adhd). Klingberg urskiljer tre möjligheter för att hjälpa barn med svagt arbetsminne:

Att avlasta barnets arbetsminne, genom tydliga instruktioner och ostörd miljö.

 

Det finns en artikel som DN skrivit utifrån Klingbergs forskning och bok.