bok

språkstörning – en pedagogisk utmaning

Idag var sista dagen på jobbet. Imorgon består arbetsdagen av en massa möten och på fredag ska jag ha läsardag.

Jag ska läsa boken ”Språkstörning – en pedagogisk utmaning”. ”(klicka på länken för att ladda ner och läsa boken). Då jag till hösten kommer att arbeta kring en (möjligen två då en är under utredning) elever med just språkstörning. Jag har vissa kunskaper om det, men kunskaper kan man aldrig få för mycket av. Jag har även kommit in på en kurs som SPSM håller i kring ämnet. Det känns bra då man kan bolla tankar och idéer med andra i liknande situation.

 

ELK

Nu har boken kommit. Som jag har väntat ( och säkert många andra med mig). Men nu är den här.

En läsande klass. En handbok och inspirationsmaterial för att arbeta med läsförståelsestrategier. Jag tror att jag har pratat rätt mycket om det, men det är så viktigt. Även i min uppsats kunde jag se hur många lärare som inte ägnade sig åt detta utan trodde att elevernas läsförståelse gick av sig själv.  Bara de lär sig läsa så kommer förståelsen av sig själv. Det är fortfarande ett allmänt sätt att se på det hela. Men nu hoppas jag på förändring bland lärarleden.

Alsup

En skolpsykolog besöker mig för att handleda och stötta i arbetet med vissa elever. Men det är främst för konsultationen han finns där. Vi har kommit fram till att vi ska testa R Greens ( Vilse i skolan) metod med plan B och Alsup. ( checklista med olika svårigheter som ett barn kan ha i skolan)

Det har jag lite skrivit tidigare om. Men det finns 3 olika sätt. plan A – Jag bestämmer och styr. Nej, är nej. Farliga saker hamnar här. Plan C jag ignorerar och struntar i det och Plan B, jag hittar en lösning på problemet tillsammans med barnet. I Plan B finns det flera steg också. Empatifasen, där jag ska förklara vad det är jag ser och barnet förklara vad den känner, vad som händer mm. I Definiera problemet ska jag ta upp vad som blir problem för mig (och kanske de andra barnen). Det sista är inbjudan då barnet förhoppningsvis ska komma med en lösning på våra problem.

Det är väldigt kortfattat, men just nu håller vi på att skriva ner “repliker” för att kunna genomföra ett sådant samtal. Så jag kan berätta mer efteråt om hur det gick. Men det är lite spännande och då han aldrig gjort det här heller ( skolpsyk) så blir det lite försöksperson. Men vi tror båda på det, och hoppas det ska gå vägen. Då den centrala resursteamet, enligt skol psyk, vill att fler använder denna metod så känner jag att det är bra att jag har börjat och fått så pass mycket handledning i detta. Om det går bra, kanske det blir jag som för det vidare…

boktips

Just nu läser jag en hel massa böcker. Det blir så då jag själv kan välja litteratur då kurserna är avklarade. Jag har fastnat på temat ADHD, dyslexi och arbetsminne. Den bok jag läser just nu heter “Den lärande hjärnan” och är skriven av Torkel Klingberg. Jag har ännu inte hunnit så långt, men jag har hittat intressant material och fakta.

Klingberg går igenom hur hjärnans minne är uppbyggt, och han kopplar den kunskapen till dyslexi, dyskalkyli och andra inlärningssvårigheter.
Problemet är ofta hjärnans arbetsminne, det vill säga, hur mycket information barnet kan hantera på en gång (det finns också ett svagare samband mellan arbetsminne och adhd). Klingberg urskiljer tre möjligheter för att hjälpa barn med svagt arbetsminne:

Att avlasta barnets arbetsminne, genom tydliga instruktioner och ostörd miljö.

 

Det finns en artikel som DN skrivit utifrån Klingbergs forskning och bok.

sommarlov snart

Vi har under förra veckan haft föreläsningar om flerspråkighet och läs- och skrivproblematik och examinerande seminarium mm. Det har varit några riktigt bra dagar. Det känns konstigt att nu ska vi klara oss själva, det blir inga fler föreläsningar och seminarier.

Jag har skickat in de 2 examinerande uppgifterna nu. Ett till Ume och ett till Uppsala. Så nu har jag gjort klart alla studieuppgifter innan sommaren. Det känns bra. Till Umeå var det ett utlåtande av en läs- och skrivutredning som skulle skrivas och till Uppsala ett PM omkring en elev med ADHD och hur man skulle vilja jobba med den och varför.
Nu gäller det bara att hitta ett uppsatsämne att skriva om i höst. Det är inte det lättaste. Jag har ingen aning vad jag ska skriva om. Nånting med läs- och skrivsvårigheter. Men det är ett ganska stort ämne. Det svåraste är ju att korta ner så att det blir ca 30 sidor som är sagt av lärarna. 

Jag har på eget initiativ lånat några böcker som jag håller på att läsa just nu. Den ena heter Explosiva barn och den andra Den lärande hjärnan. Explosiva barn handlar om barn där det finns svårigheter med att möta motgångar och förändringar. Det kan vara en sån där bok som är bra att ha läs och plocka fram tankar från.

Problem

Läser just nu en bok av Bo Hejlskov som heter Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder.
Det är väldigt intressant och jag känner att det finns mycket tänkvärt i boken. Jag har även lånat hans nyare bok som heter Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet – om annorlunda barn.

IMAG0704

 

Den mannen har många kloka åsikter. Bla citatet på bilden nedan. 

IMAG0703

Han säger även att Problemskapande beteende är beteende som skapar problem för personer i omgivningen. (sid 12 i Problemskapande beteende)

Det är så lätt att man i undervisningen ser något som man inte som personal klarar av att hantera. Man ser det som ett problem, fast för den som utför handlingen är det kanske en ventil för att klara vardagen. Det jag lär mig under den här kursen är att jag måste vidga mina vyer. Saker som jag har trott varit på ett visst sätt visar sig att det inte alls stämmer. Ibland får jag reda på att jag har gjort rätt – och det är skönt, men ibland inser jag att jag har tänkt på helt fel sätt.

En klok specialpedagog sa till mig en gång när jag, oerfaren, jobbade med ett barn som hade grav språkstörning att vad du än gör så kommer det att bli bättre. Det gör inget att det blir tokigt ibland, du gör ditt bästa och bara för eleven att få träffa dig och se att du brinner för honom/henne ger honom/henne en kick framåt.

boktips

En bok som både är tänkvärd och lättläst är denna från Karin Taube.

IMAG0380
Den handlar om hur självkänslan påverkar läs- och skrivundervisningen.
Om en elev presterar mindre bra i läsning och skrivning så kan de hamna i riskzonen för en ond cirkel. En slags självuppfyllande profetia. Omgivningen och deras egna förväntningar spelar roll.

Dels kan elevens självuppfattning vara väldigt negativ när denne börjar skolan och därmed har en liten tilltro till sin egen förmåga att klara av skolans krav. Följden blir att eleven misslyckas med sin läsning och skrivning i enlighet med sin förväntan.

Den andra vägen innebär att eleven kommer full av tillförsikt till skolan men får svårigheter med läsning och skrivning av något annat skäl. Svårigheterna leder även i detta fall ofta till sänkt självförtroende.

En god cirkel är när barn klarar den första läs- och skrivinlärningen bra och uppmärksammas positivt för det av läraren, som också ger ett klart uttryck för att han/hon förväntar sig att eleven även i fortsättningen ska klara sig bra. Eleven blir uppmuntrad, vill läsa mer och svårare texter, ordavkodningen automatiseras och ordförrådet ökar och därmed även läsförståelsen.

wow

Så var tentan avklarad. Den var tuff. Främst tiden var väldigt tight för de öppna frågorna och analyserna som skulle göras. Men nu är det avklarat. Jag hoppas att jag blir godkänd.
Efter tentan tog jag fram en av böckerna som är i nästa kurs. Så nu har jag läst några kapitel i boken Språkutveckling och språkstörning hos barn av Netterbladt & Salameh.


Den handlar om hur barn utvecklar sitt språk och hur barn med språkstädning för detsamma.

Det var intressant att läsa att en vuxen använder mellan ca 20 000 och 50 000 ord i sitt aktiva ordförråd och kan betydligt fler i det passiva ordförrådet. Barn lär sig nya ord hela tiden och man räknar med att ett barnen under skolåldern förvärvar ca 3000 ord / läsår. Från 10 års ålder utsätts barn för i genomsnitt 10 000 nya ord / läsår. Så när barnet är 15 år har det utsatts för ca 85000 nya ord. Många av dessa kommer genom att läsa böcker.

Det som skrämmer mig då är att läsningen sjunker, färre och färre barn läser skönlitterära böcker. Där finns det att jobba på.

språk-, skriv-, och läsprocessen

Nu är det i slutfasen av kurs 3 som var professionella samtal. Vi har genomfört ett handledningssamtal och spelat in detta och fått observatörsprotokollet. Så nu återstår bara en tenta kring samtalet och att koppla detta till litteratur. Det känns väldigt skönt att vara klar med den här kursen ( jag hoppas att jag är klar och slipper göra om den i alla fall)

Nästa kurs handlar om språk och läsinlärning. Den består av tre moment där vi går in allt djupare på barn språkinlärning och olika sätt att upptäcka och hjälpa dem som har det svårt.

Jag har redan börjat tjuvläsa i de böckerna då de verkar vara väldigt intressanta. Den första jag har tagit itu med är Barn utvecklar sitt språk av Liberg & Bjar. I den har 15 forskare skrivit om hur barn utvecklas språkligt.
 

yes

Så var även den andra kursen godkänd för min del och jag kan sikta framåt med tillförsikt.

Just nu laddar jag inför det första seminariet som sker imorgon. Då ska våra handledningssamtal och hur vi har kopplat utvecklingssamtal och elevsamtal till litteratur. Det ska bli skoj att se vad de andra kommit fram till.
Men jag längtar väldigt till nästa kurs. Jag har beställt hem en massa litteratur och jag längtar efter att få sätta igång att läsa den.


Jag håller också på att söka runt lite i kommunen efter olika speciallärartjänster.