resultat

Nu håller resultatet i min uppsats på att vara klar. Det känns toppen!! Äntligen ( med Gert Fylking röst). Det märks (både i min och i andra studier) att det finns mycket kvar att göra bland lärarna.

McLaughlin (2012) skriver att för att nå en framgångsrik läsförståelse hos eleverna så krävs det en medveten undervisningsstrategi från läraren. Han fortsätter skriva att goda läsare har en repertoar av strategier som de växlar emellan för att uppnå förståelse i sin läsning. För de elever som ännu inte uppnått denna kunskap krävs det lärare som lär ut dessa strategier. När det gäller den direkta undervisningen av läsförståelse påpekar Westlund (2009) att i stort sett all läsforskning visar att lärarens kompetens i att vägleda elever för att utveckla deras läsförståelse är en avgörande betydelse.

Enligt professor Mats Myrberg (2007) har nästan fem procent av unga människor i åldern 20-25 år en begränsad läs- och skrivförmåga vilket leder till att de har begränsade möjligheter att klara av de allra enklaste läs- och skrivuppgifterna i vardagslivet. De här unga människorna ligger långt under godkändnivån i år nio. De har bland annat problem med att ur en mycket kort tidningsartikel leta reda på fakta och de är även stora läsundvikare. Denna grupp unga människor, som har stora läs- och skrivsvårigheter, är i större utsträckning än andra, drabbade av arbetslöshet.

Jag hoppas att jag genom detta både kan bli en bättre lärare själv och kan förmedla min kunskap till andra lärare så att det blir en förändring.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *