BFL

Jag har läst om detta och kanske inte lagt så stort fokus kring det. Men i måndags var vi på en föreläsning om BFL ( bedömning för lärande) där de poängterade hur de själva jobbade med detta och även The big 5. som består av 5 egenskaper.  När man får konkreta exempel blir det genast mycket mera intressant och man ser hur man själv kan använda det i sin egen undervisning.  Nu har jag läst på lite mer och känner att jag gärna skulle arbeta med enligt både BFL och få in The big 5.

BFL kan man kort säga är ett förhållningssätt till kunskap och lärande. Syftet är att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Elev och lärare använder sig aktivt av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. Det blir inte summativa bedömningar i slutet av terminen, utan detta sker under tiden man arbetar genom formativa bedömningar.  Läraren är tydlig med att tala om målet för eleverna, med lektionen, veckan mm. Det kan liknas vid att orientera, man måste veta var målet är för att veta var är jag nu och hur ska jag komma dit.

Inom BFL använder man tex stickor med barnen namn på som man drar istället för att eleverna ska räcka upp handen. Detta ger fördelen att alla måste vara alerta och hänga med. När man har gjort ett arbete så får klasskamraterna svara på “2 stars and a wish”, säg 2 bra saker med arbetet/redovisningen mm och en önskan om något man kan förbättra.  Det med stickor med barnens namn på använder jag nu i klassrummet. 2 stars and a wish kommer jag nog använda när eleverna blivit lite mer varma i kläderna. I hösten i en etta är det så mycket för eleverna att hålla reda på, så jag känner att de som vill redovisa får göra det och så tar vi det eftersom.

Det finns även filmer där man går igenom vad det innebär.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *