har attityden till läsning med kön att göra?!

Har läsningen med attityd att göra?

Enligt PISA 2000 så visar det sig att OECD-länderna så svarar 40,2 % av pojkarna (jämfört med 23,4 % av flickorna) att de aldrig läser på fritiden.

Det är inte tufft att läsa, anser pojkarna och eftersom läsning är en färdighet som kräver mycket träning så blir det en negativ spiral för pojkarna. Det krävs att man läser, och läser mycket för att skapa en tillit till sin egen läsförmåga och utöka ordförrådet. Båda dessa faktorer bidrar till att det går lättare att läsa och det blir i o m detta även roligare. (Taube, Flickors och pojkars läsning, I Samuelsson; Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, 2009)

Dessa attityder visar sig redan i tidiga år enligt Taube, och de består under hela skoltiden. Pojkarna väljer oftare bort läsningen och får därmed mindre lästräning.

I Taubes kapitel skriver hon om den antipluggkultur som råder hos svenska pojkar och som innefattar bristen på engagemang hos pojkar när det gäller läsning. Många killar anser att det är en typisk tjejaktivitet att läsa och att det inte är tillräckligt coolt att sitta passiv och läsa. Flickorna läser sig ofta till kunskap i mycket högre grad än vad pojkarna gör, pojkarna ställer mer frågor till läraren för att få kunskap. Den risk som det kan innebära för pojkar att framstå som omanliga gör att de undviker beteenden som kan uppfattas vara feminina. Dit hör att vara duktig i skolan, eller snarare att vara duktig genom att anstränga sig och göra det arbete man blir ålagda.

En hel del av detta bottnar säkerligen i att pojkar inte har manliga, läsande förebilder, varken hemma eller i skolan och att denna antipluggkultur sitter hårt rotat hos många pojkar, speciellt på mellan/hög-stadiet. Om man tidigt, redan i lågstadiet kunde få i gång en läsglädje och en läslust hos pojkar så skulle kanske en del av detta "problem" minskas högre upp i åldrarna?

Kanske är det helt enkelt så att pojkarna knäckt koden – det vill säga den samhälleliga kod som säger att, trots att de kanske inte presterar bäst i skolan, eller är bäst på läsning, så kommer de ändå att gå vidare och få de bättre jobben. Och om de inte får de bättre jobben, utan har ett likvärdigt jobb som en kvinna, så kommer de att få betydligt mer betalt än kvinnan som gör samma jobb – trots att den kvinnan kanske är bättre på att läsa och gick ur skolan med bättre betyg. De behöver inte bry sig, de vet ändå att de kommer att klara sig  bra i livet utan att behöva plugga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *