boktips

En bok som både är tänkvärd och lättläst är denna från Karin Taube.

IMAG0380
Den handlar om hur självkänslan påverkar läs- och skrivundervisningen.
Om en elev presterar mindre bra i läsning och skrivning så kan de hamna i riskzonen för en ond cirkel. En slags självuppfyllande profetia. Omgivningen och deras egna förväntningar spelar roll.

Dels kan elevens självuppfattning vara väldigt negativ när denne börjar skolan och därmed har en liten tilltro till sin egen förmåga att klara av skolans krav. Följden blir att eleven misslyckas med sin läsning och skrivning i enlighet med sin förväntan.

Den andra vägen innebär att eleven kommer full av tillförsikt till skolan men får svårigheter med läsning och skrivning av något annat skäl. Svårigheterna leder även i detta fall ofta till sänkt självförtroende.

En god cirkel är när barn klarar den första läs- och skrivinlärningen bra och uppmärksammas positivt för det av läraren, som också ger ett klart uttryck för att han/hon förväntar sig att eleven även i fortsättningen ska klara sig bra. Eleven blir uppmuntrad, vill läsa mer och svårare texter, ordavkodningen automatiseras och ordförrådet ökar och därmed även läsförståelsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *