samtal enligt Hougaard

Hougaard (2004) tar upp två olika sätt att formulera frågor på utifrån linjärt tänkande kontra cirkulärt tänkande. Om eleven inbjuds till att beskriva och berätta, så ökar elevens cirkulära tänkande.
Linjärt tänkande innebär däremot att läraren endast bjuder på bestämda och slutna frågor.

En kort sammanfattning av vad Hougaards linjära tänkande innebär:
•Analytiska frågor – baseras på varför-frågor och besvaras oftast med ”därför att”
•Ledande frågor – kännetecknas av att de kan besvaras med ja eller nej-svar.
•Faktafrågor – går ut på att få en bild av faktiskt information
•Projektionsmekanismer – samtalsledaren kopplar svaren från de analytiska och ledande frågorna till sig själv. Tenderar då att bedöma den andra mot bakgrund av sina egna, privata normer.

Det cirkulära tänkandet leder till mer öppna och beskrivande svar. Frågorna är av karaktären:

Vem? Vad? Var? Hur?

Dessa typer av frågeord ger möjlighet för mer beskrivande svar och problemet blir belyst på ett bättre sätt. (Hougaard, 2004)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *