Månadsarkiv: mars 2014

specialpedagog

Idag har jag haft ett samtal med den nye rektorn om min arbetssituation och vad han tycker att mina arbetsuppgifter ska vara. Som speciallärare är du ju mer med barnen och har lektioner, som specialpedagog ska man arbeta förebyggande och göra pedagogiska kartläggningar och sådant. Det skiljer lite, men det kräver mer än jag trodde. Jag vill ju jobba som speciallärare, men anställningen är nu som specialpedagog. Jag vill ha lektioner, men just nu så har jag ca 2 års pappersarbete att hämta igen också. Så det känns att det krävs en del arbete där också. Ju fler lektioner jag har desto mindre flexibel tid har jag kvar. Om det då ska göras några pedagogiska kartläggningar och en och annan matteutredning så är det rätt fullt. Förutom då de där ÅP som ska uppdateras, utvärderas och möten samt EHT och träff med lärare mm. Det är rätt körigt nu och det var skönt att kunna ta upp det med rektorn.

examinerad och klar

Nu har examensbeviset kommit. Det känns så bra att vara färdig, men samtidigt finns det en lockande tanke med att i framtiden kunna göra något projekt eller läsa vidare inom något. Jag stänger inga dörrar. Men just nu känns det helt underbart med att bara vara klar.