Månadsarkiv: november 2013

kvadrater

Jag tror att ögonen fått formen av kvadrater idag. Jag har nu suttit i 4-5 timmar med uppsatsen. Jag hade under veckan skrivit ut den för att kunna göra klass och kommentarer. Det var bra, nu har jag kollat så att alla källor är med i referenslistan och att texterna stämmer någotsånär. Självklart kommer det att finnas missar, men jag vill vara så klar jag kan inför julen nu.  Det vore inte så skoj att spendera hela julledigheten framför datorn. Men nu har jag bara idag och nästa vecka på mig innan det ska vara inlämnat till opponent. Lite pirrigt är det allt! Nu när man är så nära och ser ljuset i tunneln.

pluggar

Nu har jag pluggat i några timmar och jag känner hur det snurrar runt och jag vet knappt vad jag skriver. Det finns en viss risk att samma sak står skrivet på flera ställen. Men det är intressant. Jag har under bakgrundsstudierna lärt mig en hel del. Men min egen studie visar inte på något nytt eller revolutionerande. Men det skulle ha varit intressant att göra en större studie eller en längre. Jag kan bara konstatera att det behövs mer strukturerad läsförståelseundervisning i skolorna. Mer kunskap om vikten av detta hos lärarna och mindre läroboksstyrd verksamhet. Det är viktigt att prata om läsning, olika texter, böcker och berättelser. Och att prata på olika sätt. Se olika saker och skapa en förståelse för att olika personers sätt att se skiljer sig från andras. Det är inte bara läsförståelse utan även livskunskap!

matematiklyftet

I min kommun läser alla grundskollärare just nu matematiklyftet. Jag missar detta, men idag bestämde jag mig för att läsa ikapp de andra. Jag har dock inte hunnit läsa allt på en dag. Men är på moment 4 nu. Jag fastnade lite på = och “inte lika med” då det är precis det som vi börjar med i matteboken nu. Det blev aktuellt på ett sätt som kändes väldigt bra.  Jag har ofta stött på elever som inte förstår meningen med =. Det tror att det betyder “blir” och är symbolen för att man ska skriva t svar. Så flera har svarat 9 på 3+2 = 4+_  . De har tänkt  3+2+4= 9. Då märker man att de ännu inte förstått vad = betyder. Så nu har jag en del övningar som jag ska använda med klassen. Just idag är jag hemma och vabbar en sjuk son. Men han klarar mycket själv så jag får lite tid för att plugga och mattelyfta mig.

Det känns bra att plugga och inte komma efter. Man vet aldrig hur det blir nästa år, om det kommer något mattelyft då eller om det blir något annat. Men det är skönt att hänga med lite i vad de andra pratar om. Detsamma gäller BFL ( Bedömning för lärande) där de andra gått fortbildningar i 2 år nu och jag bara varit på 2 föreläsningar. Men jag händer med rätt bra ändå då det inte är några superstora nyheter. Men det är synd när man vikar som jag gör att man missar så mycket fortbildning och kommer efter de andra. Det är svårt att komma ifatt på egen hand.

plan B

Häromdagen genomförde jag och skolpsykologen ett plan B samtal med en elev i klassen. Jag tror att det blev hyfsat enligt Greens modell. Vi kunde dock ha befunnit oss längre i empatifasen. Men jag tro det var ok för att vara första gången. Det var lite pirrigt och vi var beredda på att det kanske inte alls går om eleven är i “fel” humör eller om något varit väldigt dåligt så kan det bli en negativ upplevelse. Men jag tycker att det gick bra och psykologen uttryckte också att han var nöjd.

Här är en länk till arbetsmaterialet på svenska. Där finns både Alsup och plan B beskrivet och med blanketter att fylla i så man kan skriva ut och ha framför sig.

Det finns så många olika sätt att bemöta elever som har problem. Men med tanken att “barn som kan uppföra sig gör det” så fångar man in många. Det finns fler elever i min klass som jag skulle vilja testa detta på. Men det svåra är när andra vuxna i omgivningen inte tror på det och ger andra budskap så kan det bli ännu värre för eleven. Vem ska man lyssna på och hur ska man veta vad som är ok och inte när man får olika budskap?! Det är viktigt att vi vuxna i barnens omgivning ger tydliga direktiv och är hyfsat samspelta med varandra.

resultat

Nu håller resultatet i min uppsats på att vara klar. Det känns toppen!! Äntligen ( med Gert Fylking röst). Det märks (både i min och i andra studier) att det finns mycket kvar att göra bland lärarna.

McLaughlin (2012) skriver att för att nå en framgångsrik läsförståelse hos eleverna så krävs det en medveten undervisningsstrategi från läraren. Han fortsätter skriva att goda läsare har en repertoar av strategier som de växlar emellan för att uppnå förståelse i sin läsning. För de elever som ännu inte uppnått denna kunskap krävs det lärare som lär ut dessa strategier. När det gäller den direkta undervisningen av läsförståelse påpekar Westlund (2009) att i stort sett all läsforskning visar att lärarens kompetens i att vägleda elever för att utveckla deras läsförståelse är en avgörande betydelse.

Enligt professor Mats Myrberg (2007) har nästan fem procent av unga människor i åldern 20-25 år en begränsad läs- och skrivförmåga vilket leder till att de har begränsade möjligheter att klara av de allra enklaste läs- och skrivuppgifterna i vardagslivet. De här unga människorna ligger långt under godkändnivån i år nio. De har bland annat problem med att ur en mycket kort tidningsartikel leta reda på fakta och de är även stora läsundvikare. Denna grupp unga människor, som har stora läs- och skrivsvårigheter, är i större utsträckning än andra, drabbade av arbetslöshet.

Jag hoppas att jag genom detta både kan bli en bättre lärare själv och kan förmedla min kunskap till andra lärare så att det blir en förändring.

skriver och skriver

Just nu håller jag på och skriver resultat i min uppsats. Det tar tid. Men jag “ser ljuset i tunneln” nu. Jag har observerat lärare i deras undervisning inom läsförståelse. Jag ville se hur de använder sig av olika strategier själva och hur ofta de förmedlar samma strategier till barnen och lär dem hur man gör. Det har hittills blivit 5 observationer och tiden talar emot att det blir några fler. Det är väldigt få lärare som undervisar i läsförståelsestrategier. De flesta använder detta själva, som att ställa frågor till eleverna