Månadsarkiv: februari 2013

intressant film

Det är 1 av 6 barn som har olika utvecklingsmässiga funktionshinder eller andra svårigheter i skolan. (tex dyslexi, ADHD mm)

Utvecklingsmässiga funktionshinder hos barn är generellt diagnostiserade genom att observera beteenden, men Adati Shankardass förstod att man ska titta direkt på hjärnan. Hon förklarar hur hennes laboratorier anmärkningsvärda EEG metoder har avslöjat missvisande diagnoser och förändrat barns liv. Man kan inte diagnostisera en hjärtsjuk genom att bara titta på det fysiska utan att titta på hjärtat, och samma sak är det med dessa utvecklingsmässiga funktionshinder. Kan det vara så att 50% av alla barn med diagnosen autism, ADD egentligen har något annat dolt hjärnproblem som tex epilepsi men inget vet om det då det inte går att upptäcka annat än med EEG.

Film om hjärnan

läs- och skrivutveckling

 

Jag läser en hel del böcker och artiklar om läs och skrivutveckling och all forskning pekar på att man inte kan låta barnet mogna. Det kommer inte av sig själv om det är ett problem när de är små. Man måste ta tag i det.

Det är mycket skrivet också om fonologins betydelse för läsutvecklingen för barnen. Om de inte kan koppla ihop fonemen(ljuden) till bokstäverna så kan de inte heller läsa. Även om de lär sig en massa ordbilder (hela ord) så måste man förr eller senare börja att klara fonemen.

Miniscalco (2011) skriver att sambandet mellan tidiga språkliga svårigheter och senare problem med läsningen har visats i flera studier. I en omfattande litteraturgenomgång visade det sig att 41-75% av alla barn med sen språkutveckling vid 2-3 års ålder även hade lässvårigheter vid 8 års ålder.
Vi som lärare /speciallärare och även föräldrar har en viktig del i att uppärksamma detta.

Det är alltid lättare att förhindra att en ond cirkel uppstår än att vända en etablerad ond cirkel till en god                                                                                                                                                                          (Taube, 2007)