Månadsarkiv: december 2012

God fortsättning

Jag önskar alla en god fortsättning och ett Gott Nytt År.

Snart står 2013 för dörren och det känns som om det kommer att bli ett bra år. Jag blir färdig med mina studier( hoppas jag) och hoppas på ett jobb som speciallärare.
Just nu är det professionella samtal som gäller. Kursen innebär att vi ska genomföra ett handledningssamtal med en kollega på fältet, analysera detta och koppla till litteraturen. Detta sak lämnas in och ges feedback på från varandra. Sedan är det 2 st seminarium där litteratur ska diskuteras. Ett kring detta handledningssamtal och ett kring böckerna Counceling children (Thomson) och Barnsamtal ( Kinge). Vi ska ha läst 2 kapitel i Thomson och hela Kinges bok och plocka ut några frågeställningar från detta. Counceling children, där vi har 2 kapitel var att läsa ska det dessutom skrivas en sammanfattning på.
I mitten av januari har ett handledningssamtal som ska spelas in och en i gruppen ska analysera mig och efter det har vi en tenta. Då ska vårt samtal analyseras och funderas kring och kopplas till Egans bok The skilled helper.

Jag har hunnit med de första uppgifterna och läst och sammanfattat och skrivit frågeställningar. Men Egans bok har jag bara börjat på och sedan är ju frågan om man är inne på rätt spår eller helt ute och cyklar. Det vet jag ju inte ännu. Men jag hoppas att det går åt rätt håll. Så det som är kvar för min del är att läsa Egans bok, genomföra samtalet och bli bedömd på detta samt tentan.

läsning

Just nu är det fullt upp med pluggande kring samtal och handledning. Det är intressant men samtidigt väldigt tungt med all litteratur som ska hinna läsas nu under julen.
Nästa kurs är fördjupningen inom svenska ( för min del) och den ser jag väldigt mycket fram emot.

IMAG3253
Några av böckerna har jag redan köpt in och de verkar väldigt intressanta och läsvärda. Jag ser fram emot att få lära mig mycket mera om hur man kan lära barnen läsa och skriva bättre. Jag har jobbat som speciallärare i flera år, men utan att ha utbildningen. Så nu ser jag fram emot att få se om jag gjorde rätt…

samtal enligt Hougaard

Hougaard (2004) tar upp två olika sätt att formulera frågor på utifrån linjärt tänkande kontra cirkulärt tänkande. Om eleven inbjuds till att beskriva och berätta, så ökar elevens cirkulära tänkande.
Linjärt tänkande innebär däremot att läraren endast bjuder på bestämda och slutna frågor.

En kort sammanfattning av vad Hougaards linjära tänkande innebär:
•Analytiska frågor – baseras på varför-frågor och besvaras oftast med ”därför att”
•Ledande frågor – kännetecknas av att de kan besvaras med ja eller nej-svar.
•Faktafrågor – går ut på att få en bild av faktiskt information
•Projektionsmekanismer – samtalsledaren kopplar svaren från de analytiska och ledande frågorna till sig själv. Tenderar då att bedöma den andra mot bakgrund av sina egna, privata normer.

Det cirkulära tänkandet leder till mer öppna och beskrivande svar. Frågorna är av karaktären:

Vem? Vad? Var? Hur?

Dessa typer av frågeord ger möjlighet för mer beskrivande svar och problemet blir belyst på ett bättre sätt. (Hougaard, 2004)

en kurs klar

Nu har jag blivit godkänd på den första kursen. Åh vilken lättnad det var. Specialpedagogiska fältet hette den. Det var många olika moment och den som var tyngst bedömningsgrund på var en enkätstudie. Men jag fick G och behöver inte komplettera eller nåt. Så det var såååå skönt att kunna lägga det bakom sig. Nästa rapport skulle lämnas in redan några dagar efter att vi fick resultatet från den första. Så det var bara att jobba på den i helgen. Nu håller jag på med en tredje rapport som ska vara inne innan den 20/12. Det är till den pågående 3e kursen som handlar om professionella samtal. Det är en väldigt intressant kurs och jag känner att jag redan lärt mig massor.
Jag kommer att lägga upp mer info om vad den innehåller, men i grova drag är det samtalstips. Olika sätt att ställa frågor, öppna frågor så att klienten kan svara så fritt som möjligt och man får ut så mycket som möjligt ur svaret.