Månadsarkiv: november 2012

92%

Läste i ett nummer av specialpedagogen att 92% av de utexaminerade speciallärarna arbetar kvar inom utbildningsväsendet. (SCB) Det känns lovande då det i samma studie visar sig att 84% av alla behöriga lärare jobbar kvar och bara 61% av yrkeslärarna stannar kvar inom utbildningssektorn.

grej of the day

Vi satt och klurade i vår grupp på hur man kan fånga intresset hos elever som inte är lika intresserade av undervisning. Då kom en lärare på att hon hört talas om en lärare som använde “Grej of the day” i sin undervisning. Detta för att fånga eleverna och de lärde sig mycket fast det inte tog så lång stund på dagen. Denne läraren heter Micael Hermansson och jag hittade en artikel om honom här:

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/09/07/kickstart-kluriga-fragor

Jag hade lite liknande när jag jobbade i en 5a under mina första år som lärare, fast jag hade inte ett lika klatschigt namn på det. Men att vi försökte hitta saker och personer att berätta lite kort om, ibland smaka på något för att väcka alla sinnen till liv. Lyssna på ett musikstycke och sedan prata omkring det. Ofta så gjorde jag detta på dialekt ( jag kommer från Örnsköldsvik, men jobbade då i Nyköping). Detta fångade också eleverna lite extra. De var tvungna att lyssna lite extra för att få med allt. Kanske gör vi det ibland för enkelt för barnen?!

Jag hade glömt bort att jag använde mig av detta tills jag såg artikeln och läste lite mer om Micael. Jag tror på konceptet och att det fungerar. Det jag själv märkte var att även de elever som inte hängde med annars i undervisningen satt och lyssnade fascinerat under dessa korta genomgångar. Även om de inte kom ihåg något annat från dagen – så kom de oftast ihåg den lilla extra genomgången.

intervju

I den nuvarande studien ska vi genomföra 2 st intervjuer. Det är intressant, men inte alltid helt lätt.
Det är svårt att hitta frågeställningar och det är svårt att komma på intervjufrågor. Men jag tror att jag har lyckats och med hjälp av boken: Den kvalitativa forskningsintervjun” av Steinar Kvale så har det gått rätt ok.

Så nu är en av två intervjuer genomförda. One to go!

kursbyte

Nu har jag avslutat den första kursen på min väg till speciallärare. Det var en chocköppning med mycket litteratur och många uppgifter. Jag läser i Umeå, och det har jag förstått är, omtalat för att vara väldigt hårt där.

Första kursen (15 poäng) hette Det specialpedagogiska fältet innehöll bl a. en empirisk studie kring resursfördelningen i kommunen där en enkätstudie skulle ingå, ett fallseminarium där vi skulle diskutera olika fall och lösningar kring detta, litteraturseminarium, analys av åtgärdsprogram och redovisning på detta, artikelgranskning på artiklar varav en skulle vara självvald, grupptentamen kring vetenskapliga begrepp, tex förklara begreppen validitet, reliabilitet och koppla dem till olika teorier.

Nu är vi inne i nästa kurs (7,5poäng) som heter Processer i praktiken. Där ska det också skrivas en studie, en intervjustudie kring olika lärande praktiker och identitetskategorier. Det ska vara litteraturseminarium och ett grupparbete med avslutande redovisning och Powerpoint, debatt kring ämnet kränkning och en självvärdering som skrivs under hela kursen.
Så jag vet vad jag gör om dagarna numera!

halloween

Så var det november och Halloween.

Det går att göra en massa pedagogiskt skoj kring detta också. Jag har använt denna under sista dagen innan höstlovet.
Lite pyssel som ändå kan ha en pedagogisk tanke.

halloween mandala

Ibland har jag samlat material, särskilt över jul och sommarlov, för de elever som behöver lite mer träning. Särskilt har jag tillverkat häften till elever som nyss lärt sig läsa. 10 veckors sommarlov utan en dags träning kan göra att eleven går många steg bakåt i sin läsutveckling.

Självklart har jag först frågat eleven om den vill ha mitt “pysselhäfte” och de flesta tycker det är skoj. Det kan vara korsord blandat med läsförståelseövningar, matte och prick till prick, hitta gömda ord och andra pyssliga saker. Allt för att stimulera och få eleven att tycka det är skoj, utan att det känns som skolarbete.